Zápisy do MŠ 2017

Rodiče dětí, které k 31.8. 2017 dosáhnou 5 let a dětí s odkladem školní docházky. Budou informování ředitelkou na každé MŠ Jablunkov individuálně.

Na setkání s rodiči se těší ředitelka MŠ Jablunkov, Bc. Nieslaniková Ilona.

 

 

 
Informace a tiskopisy k zápisu 2017:
 
 
 
 
Rozhodnutí o přijetí MŠ Bezručova zápisy 2017.pdf (117362)
Rozhodnutí o přijetí MŠ Školní 800 zápis MŠ Školní.pdf (117685)