Distanční výuka

DISTANČNÍ VÝUKA

KDYŽ MUSÍTE BÝT S DĚTMI DOMA…

 

Vážení rodiče,

 

mateřské školy jsou nově povinny poskytovat vzdělávání předškolních dětí distančním způsobem.

 

Od 1.3. 2021 poskytují mateřské školy a odloučená pracoviště dětem s povinnou předškolní docházkou vzdělávání distanční formou. Sledujte webové stránky své mateřské školy, kontaktujte se s učitelkou kmenové třídy.

 

ÚČAST DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ROČNÍKŮ NA DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ JE POVINNÉ

 

JAK DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ PROBÍHÁ?

 

Dle doporučení MŠMT není v mateřské škole potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení. Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy.  Z hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit vzdělávání v běžném režimu a budou zveřejněny na webových stránkách školy. 

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v oblasti školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat.

 

ABSENCE:     

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení (jednoduše řečeno, v jaké době vyplní list, předá učitelce – vše na komunikaci s učitelkou kmenové třídy).

 

V Mateřské škole Bezručova 130, Jablunkov:

VÝUKU ZAJIŠŤUJE: p.uč. lic. Suszková Lucie                                  

                                  p.uč. lic. Švecová Anna 

                                   p.uč. Tobolová Marie  

                                    

 

V Mateřské škole Školní 800, Jablunkov :

VÝUKU ZAJIŠŤUJE: p. uč. Kadlubcová Věra

                                  p. uč. Szlauerová Marie

 

PŘÍJEMNÉ DNY A TÝDNY VÁM PŘEJE

 

Bc. Nieslaniková Ilona, ředitelka MŠ Jablunkov

kontakt: 608880014

 

AKTUÁLNÍ ZADÁNÍ NA TENTO TÝDEN:

 

DĚTI MŠ BEZRUČOVA: 

DISTANČNÍ-VÝUKA-12-16.4. (1).pdf (806002)

DISTANČNÍ-VÝUKA-OD-19-DO-23.-4. (1).pdf (969432)

 

DĚTI MŠ ŠKOLNÍ 800:  Zadání 1.jpeg (69845)

                                 Zadání 2.jpeg (229709)