Ceník strávné

 

Mateřská škola Jablunkov

příspěvková organizace

Školní jídelna, Bezručova 130

CENÍK STRÁVNÉHO od 1. 9. 2017

 

 

 

DĚTI:

 

Celodenní (přesnídávka + oběd + svačina + pitný režim)                               33 Kč

 

Polodenní (přesnídávka + oběd + pitný režim)                                             26 Kč

 

Celodenní – 7. letí (přesnídávka + oběd + svačina + pitný režim)                   35 Kč

 

Polodenní – 7. letí (přesnídávka + oběd + pitný režim)                                  28 Kč

 

CIZÍ STRÁVNÍCI:

 

Jídlonosiče (šálky)                     55 Kč

 

 

V Jablunkově, 1. září 2017