Ceník strávné

 

Mateřská škola Jablunkov

příspěvková organizace

Školní jídelna, Školní 800

 

CENÍK STRÁVNÉHO od 1. 9. 2017

DĚTI:

 

Celodenní (přesnídávka + oběd + svačina + pitný režim)                               33 Kč

 

Polodenní (přesnídávka + oběd + pitný režim)                                              26 Kč

 

Celodenní – 7. letí (přesnídávka + oběd + svačina + pitný režim)                    35 Kč

 

Polodenní – 7. letí (přesnídávka + oběd + pitný režim)                                   28 Kč

 

 

CIZÍ STRÁVNÍCI:

 

Jídlonosiče (šálky)                     55 Kč

 

Jídelna                                        64 Kč

 

 

 

V Jablunkově, 1. září 2018