Beseda se spisovatelkou dětských knih

10.06.2019 20:56
Vážení rodiče, 
 
v rámci projektu MAP, ve kterém jsme jako MŠ zapojeni, Vás srdečně zveme na besedu s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, která se uskuteční dne 19.6.2019 od 16 hodiny v galerii Jacki (Mariánské náměstí 1, Jablunkov). Beseda je určena pro rodiče, děti (ve věku od 4 do 10 let), pedagogy a ostatní zájemce. Vstupné je financováno z projektu MAP II a zájemci se mohou hlásit elektronicky přes pozvánku - 
 
 
 
 
 
 
 
Zpět