Dbáme především na to, aby se Vaše děti cítily co nejbezpečněji

27.08.2021 15:04

Pedagogové z mateřské školy Bezručova v období 20. 8 2021 do 27. 8. 2021 absolvovali výcvikový kurz první pomoci. Vzdělávací program byl akreditován MŠMT. Rekvalifikačního kurzu se zúčastnily tři učitelky, které na konci obdržely osvědčení o základních zdravotnických znalostech. Věříme, že nový školní rok, a nejen ten bude bez úrazu a nic, co se učitelky naučily, nebudou muset použít.

lic. Lucie Suszková

Zpět