Zrušení úplaty za předškolní vzdělávání v době nouzového stavu

08.04.2020 11:34

MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLUNKOV, ŠKOLNÍ 800, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 739 91

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v souvislosti s mimořádným opatřením – uzavření MŠ Jablunkov

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, a v souvislosti s nařízením Rady města Jablunkova ze dne 12. 3. 2020 kterým byl uzavřen provoz mateřských škol, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jablunkov Školní 800 a Mateřské školy Bezručova 130, Jablunkov, s účinností 

od 1. dubna 2020 takto:

 

 

děti s neomezenou dobou pobytu – 0,-Kč

 

Tyto částky jsou platné pro období od 1. dubna 2020 do ukončení mimořádných opatření.

 

V případě, že na toto období byla již platba za předškolní vzdělávání provedena, bude rodičům vrácena po skončení mimořádných opatření.

 

 

Bc. Nieslaniková Ilona

Ředitelka MŠ Jablunkov

 

 
Zpět