Nový školní řád

25.08.2017 10:22

Vážení rodiče.

Dovoluji si Vás upozornit, že od 1.9. 2017 je platný nový školní řád. Povinností každého rodiče je se řádně seznámit s jeho obsahem. Najdete zde hlavně informace pro děti, které k 31.8. 2017 dosáhnou věku 5. let a mají povinnou školní docházku. Dále například informace o omlouvání 5. letých dětí,  dodržováníní provozního řádu nebo docházky dětí.  Školní řád je Vám  k dispozici zde na webových stránkách a od září bude k dispozici v každé třídě. Po seznámení se školním řádem svou informovanost potvrdíte podpisem .

Hezké prázdninové dny přeje Bc. Ilona Nieslaniková, ředitelka.

 

Zpět