ORGANIZACE ZÁPISŮ DO MŠ 2021

02.05.2021 14:56

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nezměnily. 

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL JABLUNKOV 2021/2022

zápisy se konají bez přítomnosti dětí

3. KVĚTNA 2021      PONDĚLÍ – OD 7:00 hod. do 16:00 hod

 4. KVĚTNA 2021      ÚTERÝ –     OD 7:00 hod. do 16:00 hod

(Pro doložení rodného listu platí, že stačí kopie. Tato kopie pak musí být součásti spisu.)  

Doložení řádného očkování dítěte:

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického lékaře. Potvrzení na ,,Žádost“ vydá lékař. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPISY: MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZRUČOVA 130, JABLUNKOV

2 VCHOD MŠ – (KANCELÁŘ ŠKOLNÍ JÍDELNY)

ZAPISUJE ŘEDITELKA Bc. Nieslaniková Ilona  (kontakt 608880014)

 

ZÁPISY: MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ 800, JABLUNKOV

3 (menší) VCHOD ŠJ - KANCELÁŘ ŠJ

ZAPISUJE ZÁSTUPCE – UČITELKA Kadlubcová Věra (kontakt 608428398) 

Vážení rodiče, v případě osobního podání žádosti, dodržujte rozestupy tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob před mateřskou školou a v prostorách školy – např. schránka u vchodu, rezervace časů pro individuální schůzky atp. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Děkuji a těším se na setkání s Vámi!

Bc. Nieslaniková Ilona, ředitelka MŠ

Zpět