Potvrzení o platbě školného

05.01.2020 21:15

INFORMACE PRO RODIČE

POTVRZENÍ O PLATBĚ ŠKOLNÉHO

 

RODIČE MOHOU UPLATNIT SLEVU NA DANI VE VÝŠI PROKÁZANÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ – TEDY ZA ŠKOLNÉ.

VÝŠE SLEVY SE ODVOZUJE OD MINIMÁLNÍ MZDY A BUDE MOŽNÉ JI UPLATNIT ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2019. SLEVU BUDE MOCI UPLATNIT JEDEN Z RODIČŮ BUĎ U ZAMĚSTNAVATELE A NEBO V DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ.

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI ZA UHRAZENÉ ŠKOLNÉ SI MOHOU RODIČE VYŽÁDAT NA TŘÍDÁCH 1. TÝDEN V ÚNORU 2020.

Bc. Nieslaniková Ilona

(ředitelka MŠ Jablunkov – kontakt 608880014)

Zpět