Prázdninový provoz mateřských škol

27.05.2020 10:46

Vážení rodiče,

v době hlavních prázdnin budou mít děti možnost navštěvovat mateřskou školu. Organizace prázdninového provozu bude následující. V červenci bude v PROVOZU MŠ Bezručova (i pro děti MŠ Školní), v srpnu MŠ Školní 800 (i pro děti MŠ Bezručova).

Vzhledem k situaci Vás zdvořile žádáme, abyste letošní prázdninovou docházku dětí pečlivě zvážili a využili skutečně pouze v nutném případě. Pravděpodobně i nadále bude potřeba dodržovat mimořádná opatření.

Účast/neúčast dítěte během prázdninového provozu nahlaste učitelkám na třídách, nebo oznamte písemně na

e-mail: ilona.nieslanikova@ms-jablunkovskolni.cz, popřípadě telefonicky: 608 880 014, ředitelka MŠ.

Děkujeme za spolupráci.

Zpět