Setkání nových rodičů

23.05.2018 20:14

Milí rodiče dětí zapsaných do MŠ na školní rok 2018/2019.

Naše první setkání proběhne 28.6. 2018

Na MŠ Bezručova (pro děti zapsány na tuto MŠ) v 15 hodin na třídě Motýlci.

Na MŠ Školní 800 na třídě Berušky v 15 hodin.

Těšíme se na Vás.

Vaše MŠ.

 

Zpět