Vystoupení k příležitosti Vítání občánků

04.10.2019 19:25

Oddělení Motýlků MŠ Bezručova nacvičilo k příležitosti Vítání občánků krásné vystoupení, které děti předvedly v sálu jablunkovské radnice. Na podařené vystoupení pod vedením paní učitelek odd. Motýlků se můžete podívat na odkazu zde: www.youtube.com/watch?v=vL1qVyWZZyM&feature=youtu.be

Tímto bych ráda vyjádřila své poděkování paní učitelce Lucii Suszkové za přípravu programu a firmě Toni Mosty za ušití krásných tematických kostýmů.

Bc. Ilona Nieslaniková, ředitelka MŠ Jablunkov

Zpět