Zahájení školního roku - úvodní informace

24.08.2021 11:26

Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022 dětí mateřských škol Jablunkov

Vážení rodiče a milé děti,

dovolte mi, abych Vás všechny na začátku nového školního roku  srdečně pozdravila a popřála Vám krásný a zážitky naplněný školní rok 2021/2022. A nyní - aktuální informace k zahájení nového školního roku...

    V mateřské škole bude školní rok 2021/2022 zahájen 1. září běžným celodenním provozem. Rodiče nových dětí nahlásí 1. den na třídě učitelce, zda bude docházka dítěte celodenní nebo polodenní. Provozní doba je od 6:15 do 16:00 hodin. Rozpisy dětí do jednotlivých tříd jsou zveřejněny na vstupních dveřích mateřských škol.

MŠ BEZRUČOVA 130, JABLUNKOV:1. vchod – třída ,,BERUŠKY“, ,,MOTÝLCI“, ,,MYŠKY“, 2. vchod – třída ,,JEŽEČCI“

MŠ ŠKOLNÍ 800, JABLUNKOV: 2. vchod – třída ,,MYŠKY“, ,,BERUŠKY“ 

 

V květnu proběhla individuální informativní schůzka s organizačními záležitostmi během zápisu s rodiči nových dětí nastupujících do mateřské školy. 

Ve čtvrtek 26. 8. 2021 od 7:00 hod. do 14:00 hod. si dovoluji pozvat rodiče nových dětí na MŠ  Bezručova (ředitelna MŠ Bezručova – zadní vchod) pro případné informace, které si potřebují ujasnit.   

Rodičům dětí, které již do školky docházely, budou potřebné dokumenty předány k seznámení a podpisům první den. 

 

Aktuální protiepidemické opatření:    

Dle MŠMT děti v mateřské škole od 1. 9. 2021 nebudou nosit žádné krytí úst a nosu a nebudou absolvovat žádné povinné testování. 

Jediné upozornění se týká zodpovědného přístupu rodičů a sledování zdravotního stavu dítěte. V případě projevu infekčního onemocnění nesmí dítě docházet do MŠ. 

Každá osoba (zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Dobu pobytu v MŠ doporučujeme minimalizovat.

 

 

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ VE ŠKOLCE

Adaptaci dětí věnujeme velkou pozornost. Zaměřujeme se na individuálně přizpůsobený adaptační režim. Nejdůležitější je oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem ale i učitelkou a rodiči. V našem společném zájmu je, aby byly Vaše děti ve školce šťastné a spokojené. Prosíme rodiče, sledovat stránky MŠ, informovat se o dítěti s paní učitelkou třídy.

POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
  • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to 4 souvislé hodiny, které jsou stanovené ředitelkou MŠ od 8:00 do 12:00 hod.
  • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin
  • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu od 6:15 do 16:00 hod.

  Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci. Velice si cením Vaší podpory a pochopení a jsem velice hrdá na naše děti, jejich rodiče, všechny zaměstnance mateřské školy, protože se všichni maximálně snažíme zajistit bezpečné, motivující a tvořivé školní prostředí. Vaše dotazy a připomínky po domluvě s Vámi ráda vždy zodpovím. 

 

Bc. Nieslaniková Ilona – ředitelka MŠ Jablunkov

kontakt: 608880014 

Zpět