Projekt Beskydy pod lupou

Ve spolupráci s infinity-progress z.s., Ursus zážitkové centrum (www.ursuscentrum.cz/cz/) jsme se  ve školním  roce 2018/2019 zapojili do projektu "Beskydy pod lupou". Dovolte, abychom Vám projekt blíže představili.
    
Anotace projektu:

Cílem projektu je propojení formálního a neformálního vzdělávání za účelem vytvoření, ověření a evaluace programu pro děti MŠ a žáky ZŠ regionu Jablunkovska v oblasti EVVO a přírodovědného vzdělávání vedoucí k posílení klíčových kompetencí. Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního vzdělávání formou kolegiální podpory a vzděláváním. Dojde k navázání partnerství mezi 5 školami a 1 organizací neformálního vzdělávání, podpořeno bude 750 dětí a žáků a 20 pracovníků.

 

Dílčí cíle projektu:

 • vytvoření a ověření 12 atraktivních programů v oblasti přírodovědného vzdělávání a EVVO
 • u dětí a žáků posílení kompetencí schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, kulturní povědomí a vyjádření
 • podpora rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, metod propojování formálního a      neformálního vzdělávání a znalostí potřebných pro tvorbu programů
 • nastartování kolegiální formy podpory
 • proškolení pracovníků v akreditovaných programech
 • zvyšování pozitivního přístupu a sounáležitosti s regionem, budování odpovědnosti za region  
 • osobnostní a tvůrčí rozvoj jednotlivců CS
 • podpora integrace znevýhodněních osob, vytvoření specifického programu pro děti se SVP
 • vytváření koncepční, metodické, koordinační, evaluační a vzdělávací činnosti
 • vytváření kvalitní vzdělávací nabídky ve spolupráci s jinými odbornými institucemi
 • spolupráce s dalšími organizacemi na rozvoji kvalitní nabídky programů pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji
 • podpora začlenění aktivit v rámci ŠVP
 • rozšíření nabídky volnočasových aktivit
 
Spolupracující subjekty:
 

Mateřská škola Mosty u Jablunkova

Mateřská škola Jablunkov

Základní škola Jablunkov

Základní škola  H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov

Základní a mateřská škola Písek