Projekt Cesta

MŠ Bezručova 130 , Jablunkov se od 1. 4. 2019 zapojuje do realizace projektu CESTA, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-010/0000569

 

Projekt bude rozvíjet profesionální dovednosti učitelů vzájemnou podporu a spolupráci mezi pedagogy.  S pomocí projektu budeme krok po kroku zavádět kolegiální podporu, budovat prostředí vzájemné důvěry a pomoci.