REŽIM DNE

 

V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru. 

 

Nástup dětí dle potřeby rodičů, pozdější příchody do 8,00 hod. předem hlásit!!! Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce.  Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

Didakticky cílené činnosti: ( činnosti řízené pedagogem) probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

 

Pohybové aktivity:

 • Denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry.
 • Průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1 x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
 1. Pobyt venku: minimálně dvě hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 10,00 hod. – 12,00 hod.) Odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod 10¨st., při silném větru, dešti a při inverzích.
 
 1. Pozemek k pobytu venku: nejvíce využíváme školní zahradu, občas vycházky.

Údržba školní zahrady: 1 x týdně posekání trávníků, denně zakrývaním pískovišť, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou

 

Odpočinek: V herně na lehátku (každé dítě má své lehátko, podepsané)

 

Čas odpolední (14:30 DO 16:00 HOD.)

 

Probíhají volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelem, zaměřené především na hry.  

 

 

Stravování:    

 • Vlastní strava připravená ve školní kuchyni
 • Svačiny se podávají v době od 8,30 hod., odpoledne od 14,00 do 14,30 hodin. Kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují, vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
 • Obědy se vydávají od 11,30 do 12,30 hod., polévku a hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo žádat o množství, při obědě používají dle možnosti příbory

      (starší děti), po obědě si po sobě uklidí nádobí, určené děti utřou stolečky, všichni   

      zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka

 

Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) do svých podepsaných hrnečku! Učitelky vedou dětí k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby.

 Otužování: 

 • Pravidelné větrání tříd
 • Dostatečný pobyt venku
 • Kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ