Vítáme Vás na stránkách mateřských škol - MŠ Jablunkov Školní 800, příspěvkové organizace a elokovaného pracoviště MŠ Bezručova 130.

Do zákulisí naší školky můžete nahlédnout zde: www.youtube.com/watch?v=yZy_Z6PYlvU

Škola preferuje milý a citlivý každodenní přístup. Naší prioritou je, aby děti přicházely do MŠ rády, těšily se na své učitelky a kamarády, cítily se v ní dobře, bezpečně ,a aby zde nalezly aktivity, které je uspokojují a rozvíjejí. V naší mateřské škole najdete hravé a útulné prostředí. Při hře s dětmi rozvíjíme citový život dětí, iniciativu, tvořivost, výtvarné dovednosti, pracovní návyky, rozumové schopnosti, paměť a řeč. Upevňujeme zdravé, hygienické návyky, společenské chování, kulturu stolování. Vytváříme povědomí o zdraví, ekologii a o významu přírody pro život člověka.  Při své práci umožňujeme rozvoj talentovaným dětem, ale snažíme se v rámci možností pomoci i dětem s individuálními problémy.

 

Provozní doba od 6.15 do 16.00 hod.

 

Děti potřebují:

1. přezůvky - pevné, ne nazouváky - podepsané

2. oblečení do prostorů MŠ (náhradní oblečení, včetně spodního prádla a ponožek)

3. oblečení na pobyt venku (je zakázáno používat oblečení, které dítě používá venku v prostorách MŠ)

4.pyžamo

5. hrníček na pitný režim - podepsaný

                                                                                             

DEVATERO PRO SPOLUPRÁCI S RODIČI  

1. Respektovat úlohu rodičů
Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich dítěte. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.

2. Zachováváme důvěrnost
Rodina má právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení docházky dítěte do MŠ. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytné nutné k zajištění vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze rodiče. Při potřebě poskytnout informace jiným osobám, seznámíme rodiče s tímto faktem a žádáme jejich souhlas.

3. Mluvíme s rodiči o očekáváních, která vůči sobě máme
Zejména na počátku školního roku nebo ještě před vstupem dítěte do MŠ zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry.

4. Spolupráce s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení
Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro druhou. Jsme tvořiví, aby si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.

5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama
Našim cílem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou formu spolupráce rodina volí, závisí na ní samotné.

6. Zapojení celé rodiny
Ke spolupráci vyzýváme nejen rodiče dětí, ale i další členy rodiny a její přátelé.

7. Poskytnout rodinám zpětnou vazbu
Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce, reagujeme na jejich podněty.

8. Spolupracujeme s dalšími partnery školy
Vytváříme takové podmínky pro spolupráci, které jsou pro rozvoj školy přínosné, doplňují naše zaměření.

9. Víme, že všechno nejde hned
Partnerské vztahy, spolupráci s rodiči budujeme postupně. Vyžaduje to čas, úsilí, vzájemnou důvěru, ochotu najít společnou řeč. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se.