Vážení rodiče a zákonní zástupci, děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. Na základě výsledku šetření a současné situace Vám oznamujeme, že mateřská škola bude od 25.5.2020 znovu otevřena. 

Těšíme se na děti i na Vás!

Bližší informace budou podány.

PODMÍNKY PROVOZU

www.ms-jablunkovskolni.cz/news/obnoveni-provozu-ms-pro-prihlasene-deti/

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (je nutné odevzdat při vstupu dítěte do MŠ VYTIŠTĚNÉ A VYPLNĚNÉ):

Čestné prohlášení rodičů .pdf (275206)

____________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče a zákonní zástupci!

Naše mateřská škola je z důvodu možné nákazy uzavřená, nyní je nutné zvážit, zda od 25. 5. 2020 znovu obnovíme provoz. Abychom měli veškeré potřebné informace k rozhodování, potřebujeme od Vás zpětnou vazbu.
Nejprve si, prosím, přečtěte podmínky provozu mateřské školy a na základě těchto informací se rozhodněte a vyplňte níže uvedený jednoduchý dotazník 
do 18.5.2020.

Děkujeme. Město Jablunkov

Podmínky provozu MŠ a dotazník zájmu o docházku dítěte  (vše naleznete v odkaze). 

www.ms-jablunkovskolni.cz/news/pruzkum-zajmu-o-dochazku-deti-od-25-kvetna/

Podmínky provozu: 

Dotazník MŠ_final 12.58.14.pdf (675344)

Dotazníkové šetření: (pokud by Vám nešel rozkliknout odkaz na dotazník v dokumentu výše)

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx5EyFdJA5YSp1vYrBPStF-KSHATz-p4Qbl7kvJKP7kr4MmQ/viewform

 

Kdo nemá e-mailovou adresunabízíme možnost doručit vytištěný a vyplněný dotazník do schránky MŠ BEZRUČOVA (do 18. 5. 2020).

Bližší informace k organizaci budou zveřejněny na stránkách po ukončení dotazníkového šetření!

--------------------------------------------------------------

Z důvodu šíření epidemie onemocnění Covid-19, nouzového stavu, naší zodpovědnosti a rozhodnutí zřizovatele naše MŠ zůstávají nadále až do odvolání uzavřeny. Připomínáme, že pokud s dětmi zůstáváte doma, máte nárok na tzv. ošetřovné. Dokument s elektronickým podpisem si můžete stáhnout níže.

Sledujte prosím naše webové stránky, kde budeme i nadále zveřejňovat nové informace.

ŽÁDOST K VYTISKNUTÍ I S PODPISEM ošetřovné do odvolání - podepsané.pdf (746595)

ŽÁDOST SI TAKTÉŽ MŮŽETE VYZVEDNOUT OSOBNĚ NA MŠ BEZRUČOVA (2. VCHOD) OD 6:00 -12:00 HOD.

TELEFONNÍ KONTAKTY PRO INFORMACE:

608 880 014 - ředitelka MŠ

608 428 398 - zástupce p. Kadlubcová

 

Situace komplikuje i plánované zápisy k předškolnímu vzdělávání, proto prosím sledujte naši podstránku ZÁPISY 2020, kde Vás včas budeme informovat o veškerých změnách www.ms-jablunkovskolni.cz/zapisy-do-ms-2017/

------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče! 

V souvislosti se šířením koronaviru, na základě doporučení Ministerstva školství a tělovýchovy a usnesení Rady města Jablunkova bude s platností od 12. 3. 2020 uzavřena Mateřská škola Jablunkov, Školní 800 a Mateřská škola Bezručova 130, Jablunkov. Situace bude nadále sledována a vyhodnocována, o dalším postupu bude rozhodnuto do 27. 3. 2020. 

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. 

Rodiče si mohou požádat o vypsání ošetřovného u ředitelky školy. 

Jablunkov, 11. 3. 2020 

 

Rada města Jablunkova 

Ing.Jiří Hamrozi, starosta města Jablunkova

______________________________________________

 

 

Vítáme Vás na stránkách mateřských škol - MŠ Jablunkov Školní 800, příspěvkové organizace a elokovaného pracoviště MŠ Bezručova 130.

Škola preferuje milý a citlivý každodenní přístup. Naší prioritou je, aby děti přicházely do MŠ rády, těšily se na své učitelky a kamarády, cítily se v ní dobře, bezpečně , a aby zde nalezly aktivity, které je uspokojují a rozvíjejí. V naší mateřské škole najdete hravé a útulné prostředí. Při hře s dětmi rozvíjíme citový život dětí, iniciativu, tvořivost, výtvarné dovednosti, pracovní návyky, rozumové schopnosti, paměť a řeč. Upevňujeme zdravé, hygienické návyky, společenské chování, kulturu stolování. Vytváříme povědomí o zdraví, ekologii a o významu přírody pro život člověka.  Při své práci umožňujeme rozvoj talentovaným dětem, ale snažíme se v rámci možností pomoci i dětem s individuálními problémy.

                                                                               

DEVATERO PRO SPOLUPRÁCI S RODIČI  MŠ Jablunkov

1. Respektovat úlohu rodičů
Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich dítěte. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.

2. Zachováváme důvěrnost
Rodina má právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení docházky dítěte do MŠ. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytné nutné k zajištění vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze rodiče. Při potřebě poskytnout informace jiným osobám, seznámíme rodiče s tímto faktem a žádáme jejich souhlas.

3. Mluvíme s rodiči o očekáváních, která vůči sobě máme
Zejména na počátku školního roku nebo ještě před vstupem dítěte do MŠ zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry.

4. Spolupráce s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení
Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro druhou. Jsme tvořiví, aby si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.

5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama
Našim cílem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou formu spolupráce rodina volí, závisí na ní samotné.

6. Zapojení celé rodiny
Ke spolupráci vyzýváme nejen rodiče dětí, ale i další členy rodiny a její přátelé.

7. Poskytnout rodinám zpětnou vazbu
Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce, reagujeme na jejich podněty.

8. Spolupracujeme s dalšími partnery školy
Vytváříme takové podmínky pro spolupráci, které jsou pro rozvoj školy přínosné, doplňují naše zaměření.

9. Víme, že všechno nejde hned
Partnerské vztahy, spolupráci s rodiči budujeme postupně. Vyžaduje to čas, úsilí, vzájemnou důvěru, ochotu najít společnou řeč. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se.

 

 

Provozní doba od 6.15 do 16.00 hod.

 

Děti potřebují:

1. přezůvky - pevné, ne nazouváky - podepsané

2. oblečení do prostorů MŠ (náhradní oblečení, včetně spodního prádla a ponožek)

3. oblečení na pobyt venku (je zakázáno používat oblečení, které dítě používá venku v prostorách MŠ)

4.pyžamo

5. hrníček na pitný režim - podepsaný