ŠKOLNÍ 800

Evidované pracoviště
Mateřská škola Školní 800, Jablunkov, příspěvková organizace:

Seznam zaměstnanců:

1. Ředitelka Bc. Nieslaniková Ilona

2..Statutární zástupce Kadlubcová Věra

3. Hrankayová Jana

4. Mgr. Ligocká Zuzana

5. Bc. Poloková Ivona

Asistentka pedagoga:

Krainová Jarmila

 

Školní jídelna Školní 800, Jablunkov

Kuchařky, vedoucí ŠJ:

1.vedoucí školní jídelny Ulichová Beata

2. hlavní kuchařka Kluzová Anna

3. kuchařka Ciencialová Martina

4. kuchařka Čmielová Marie

Účetní MŠ

1. Hawliczková Anna

2. Pyszková Anna


Školnice:

Darina Tomiczková