ŠKOLNÍ 800

Evidované pracoviště
Mateřská škola Školní 800, Jablunkov, příspěvková organizace:

Seznam zaměstnanců:

1. ředitelka Bc. Nieslaniková Ilona

2..vedoucí učitelka Kadlubcová Věra

3. Hrankayová Jana

4. Szlauerová Marie

 

Mateřská dovolená:

Mgr. Zogatová Irena

Bc. Poloková Ivona

Školní jídelna Školní 800, Jablunkov
Kuchařky, vedoucí ŠJ:

1.vedoucí školní jídelny Ulichová Beáta

2. hlavní kuchařka Kluzová Anna

3. kuchařka Szotkowská Anna

4. kuchařka Čmielová Marie

Účetní MŠ

1. Havličková Anna


Úklid:

1.Heltová Lenka ( od 13.2. 2017 MŠ Bezručova)

2. Lysková Irena