Projekt MAP

 • Naše MŠ je součástí projektu MAP (místní akční plán)  - odkaz: www.jablunkov.cz/mesto/projekty/mistni-akcni-plan-pro-orp-jablunkov/

  Projekt MAP se v naší MŠ realizoval již v předešlých školních rocích. Ve školním roce 2018/2019 jsem se zapojili do realizace MAP II.
   
  Co je cílem projektu?
  vzájemná spolupráce patnerů a MŠ
  zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ