Zápisy do MŠ

K zápisu dítěte do mateřské školy přijde zákonný zástupce, přinese si občanský průkaz a rodný list dítěte. Přihláška je k  tisku připravena níže.
 
 
Dokumenty k zápisu:
 
 - tuto žádost, prosím, vytiskněte, vyplňte a doneste potvrzenou od lékaře k zápisu