Zápisy do MŠ

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025

 
K zápisu dítěte do mateřské školy přijde zákonný zástupce, přinese si občanský průkaz a rodný list dítěte. Přihláška je k  tisku připravena níže.
 
 
Dokumenty k zápisu:
 
 - tuto žádost, prosím, vytiskněte, vyplňte a doneste potvrzenou od lékaře k zápisu