Projekt ROBOTIKA                                                                 

Od září 2021 naše mateřská škola realizuje s předškolními dětmi robotiku, která je financována z projektu MAP II. V kroužku robotiky se děti naučí takové technologie, které budou potřebovat pro své budoucí vzdělávání.

Už v mateřské škole se mohou děti naučit základům programování jen pomocí barevných tlačítek. Takovou možnost nám nabízí v naší škole robotická myš Code & GO a Botley robot. Právě tyto interaktivní hračky provedou děti kouzelným světem programování. Robotické hračky dětem pomáhají rozvíjet jejich prostorové povědomí tím, že si musí představit tu nejlepší cestu, aby interaktivní robot dojel k požadovanému cíli. Jde tedy o myšlenkový proces, kdy chce dítě dosáhnout konkrétního cíle. Přitom si ujasňuje kroky, které k cíli vedou a které ne. 

 

 

V čem se děti budou rozvíjet?

  • Rozvoj logického myšlení,
  • rozvoj řeči,
  • rozvoj paměti,
  • rozvoj kreativity,
  • rozvoj jemné motoriky,
  • rozvoj plánování a matematických dovedností,
  • rozvoj prostorové představivosti a koordinace v prostoru,
  • rozvoj spolupráce,
  • rozvoj sebedůvěry, sebekontroly a sebevyjádření,
  • rozvoj samostatnosti a iniciativy.

       

Jsme rádi, že tyto pomůcky můžeme v naší mateřské škole využívat!