Projekt Celé Česko čte dětem

Proč je důležité dětem číst? Na to Vám odpoví známý cestovatel, spisovatel Ladislav Zibura 
 
Naše MŠ je součástí projektu Celé Česko čte dětem: celeceskoctedetem.cz
 
Celá školka prožila skvělý Den dětí s projektem Celé Česko čte dětem. Reportáž na stránkách projektu o naší akci celeceskoctedetem.cz/vase-akce/vase_akce435
 
Třída BERUŠEK MŠ JABLUNKOV se aktivně zapojila do projektu spoluprací se ZŠ, s žáky 5. tříd. Právě oni každé úterý čtou školkovým dětem pohádky. Důležitost pravidelné četby má tak oboustranný pozitivní vliv. Ze spolupráci děkujeme ZŠ Jablunkov.
 
TŘÍDA MOTÝLCI, MYŠKY, JEŽCI se do projektu zapojila zakládáním sešitů MŮJ SEŠITEK SPOLEČNÉ ČETBY. Každý týden se v sešitu objeví nová pohádka, kterou rodiče musí s dětmi doma před spaním přečíst, napsat k ní krátkou zprávu nebo vytvořit ilustraci. Rozšiřujeme tak myšlenku pravidelného předčítání do rodin.
 
A SAMOZŘEJMĚ CELÁ ŠKOLKA ČTE DĚTEM PŘED SPANÍM :-) 
 
Naši pohádkoví hosté před spaním:
Paní ředitelka čte Motýlkům pravidelně před usínáním, ráda vyprávění doplní i hrou na klavír 
Paní účetní Hanička - třída Motýlci, děkujeme za pohádku a vyprávění o kočičkách.
žákyně 6. třídy ZŠ Jablunkov Kateřina Karpecká - třída Motýlci, děkujeme za pohádku a povídání s dětmi na téma: proč je důležité poslouchat pohádky :-)
Lenka Heltová, školnice MŠ - třída Berušek MŠ Školní
Pan starosta Ing. Jiří Hamrozi - třída Myšek MŠ Bezručova
Pan ředitel DDM Mgr. Václav Pospíšil -třída Myšek MŠ Bezručova
Žáci 5. tříd - pravidelná četba před spaním - třída Berušek MŠ Bezručova. Děkuji ZŠ Jablunkov za spolupráci.
Pracovníci DDM Jablunkov čtou Myškám MŠ Bezručova před spaním. Děkujeme za skvělou spolupráci.