Projekt Šablony OP JAK I.

Realizace: od září 2023
 
- vzdělávání pedagogických pracovníků
- školní asistent
- realizace odborně zaměřených tematických setkání
 

Projekt Šablony III.

Realizace: od ledna 2021

CÍL: ,,CÍLEM PROJEKTU JE ROZVOJ V OBLASTECH, KTERÉ ŠKOLA URČÍ JAKO PRIORITNÍ PRO SVŮJ ROZVOJ A BUDOUCÍ SMĚŘOVÁNÍ"

CÍL JE ZAMĚŘEN: ,,PERSONÁLNÍ PODPORA, OSOBNOSTNĚ PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ, SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ÚČASTNÍKŮ."

 

Projekt Šablony I a II

Milí rodiče,
 
je nám velkou radostí Vám oznámit, že naše MŠ je součástí projektu Šablony, který vede k zefektivnění vzdělávání zaměstnanců a lepšímu zázemí dětí z MŠ. 
Z projektu se nám podařilo již nyní zrealizovat odborný kurz pro dvě paní učitelky z MŠ ,,Logopedickou prevenci" (listopad 2016). Protože dětí s narušenou komunikační schopností přibývá, bereme tento kurz jako velký přínos pro všechny děti z naší MŠ. :-) Další dvě paní učitelky realizovaly a úspěšně dokončily kurz logopedie v listopadu 2017. Celkem tedy díky projektu máme v naší MŠ 4 logopedické preventisty.
Dále nám projekt umožnil financovat novou pracovní posilu našeho týmu - chůvu, která bude paní učitelce u nejmenších dětí nápomocna každý den od 08:00 do 12:00 hodin dopoledne. 
Další školení, které se nám ze Šablon podařilo realizovat, se týkalo Čtenářské pregramotnosti. Získali jsme pro MŠ cenné poznatky, které jsme ihned použily.         v praxi. 
Poslední realizace se věnovala předmatematickým schopnostem u dětí a její aplikaci v praxi, celkem jsme absolvovali dvě přínosná školení.
Díky Šablonám jsme se věnovali i aktuálnímu tématu ve školství - inkluze v celkovém rozsahu 16. hodin.
 
Tyto školení byly realizovány ve školním roce 2017/2018.
 
 
 
 
Mateřská škola Jablunkov, Školní 800 se zapojila do  druhého kola projektu Šablony, čímž získala další personální podporu – dvě chůvy, které budou po  dobu dvou let nápomocny u dvouletých dětí. Naše MŠ tak může nabídnout ještě kvalitnější zázemí pro nejmenší děti, které přicházejí do MŠ. Maminky se tak v  klidu mohou vrátit do zaměstnání a mohou mít jistotu, že o jejich děti je plně postaráno. Podařilo se nám získat dvě velmi šikovné chůvy, které každodenně naše malé ratolesti vítají s úsměvem na tváři. Projekt nezapomíná ani na  rodiče. Pro ně můžeme realizovat tematická sezení podle jejich zájmu a nabídky - od témat jako je např. zdravá výživa, přes školní připravenost až po zdravé zoubky. 
 Ředitelka MŠ Jablunkov Bc. Ilona Nieslaniková