Projekt Šablony

Milí rodiče. 
 
Je nám velkou radostí Vám oznámit, že naše MŠ je součástí projektu Šablony, který vede k zefektivnění vzdělávání zaměstnanců a lepšímu zázemí dětí z MŠ. 
Z projektu se nám podařilo již nyní zrealizovat odborný kurz pro dvě paní učitelky z MŠ "Logopedickou prevenci" (listopad 2016). Protože dětí z narušenou komunikační schopností přibývá, bereme tento kurz jako velký přínos pro všechny děti z naší MŠ. :-) Další dvě paní učitelky realizovaly a úspěšně dokončily kurz logopedie v listopadu 2017. Celkem tedy díky projektu máme v naší MŠ 4 logopedické preventisty.
Dále nám projekt umožnil financovat novou pracovní posilu našeho týmu - chůvu, která bude paní učitelce u nejmenších dětí (2.letých) nápomocna každý den od 08:00 do 12:00 hodin dopoledne. 
Další školení, které se nám ze Šablon podařilo realizovat se týkalo Čtenářské pregramotnosti. Získali jsme pro MŠ cenné poznatky, které jsme ihned použili v praxi. 
Poslední realizace se věnovala předmatematickým schopnostem u dětí a její aplikace v praxi, celkem jsme absolvovali dvě přínosná školení.
Díky Šablonám jsme se věnovali i aktuálnímu tématu ve školství - inkluze v celkovém rozsahu 16. hodin.
 
Tyto školení byly realizovány ve školním roce 2017/2018.
 
 
 
Dne 6. ledna 2018 všechny pedagogy MŠ čeká další realizace z projektu ,,Šablony" seminář ,,Osobnostní a sociální rozvoj". Už teď se těšíme o obohacení   a nové poznatky z této oblasti. 
 
Obohacující přednáška plná praktických příkladů, rad a nových poznatků. Fotogalerie z podařené sobotní přednášky realizované z projektu:
 
Druhou část školení "Osobnostní a sociální rozvoj" s paní Mgr. Marií Komárovou jsem absolvovali v sobotu 27.ledna. 2018. 
 
Šablony a akce pro rodiče:
 
Přednáška realizovaná PRO OBĚ NAŠE MŠ z PROJEKTU ŠABLONY - BESEDA S MUDR. ANNOU BIELESZOVOU, DĚTSKOU ZUBNÍ LÉKAŘKOU.