Klub rodičů MŠ ŠKOLNÍ 800

KLUB RODIČŮ

  • je dobrovolný spolek rodičů a přátel Mateřské školy Školní 800, Jablunkov, jehož cílem je úzká, přátelská spolupráce rodičů s mateřskou školou
  • nabízí prostor pro všechny, kdo chtějí něco udělat pro školku a pro svoje děti

Klub rodičů tvoří členové, kterými jsou všichni rodiče dětí, a výbor Klubu rodičů. Výbor Klubu rodičů se schází 1x za měsíc. Na schůzkách jsou projednávány zejména akce pořádané ve spolupráci s mateřskou školkou. Vítáni jsou však nejen členové výboru, ale i další rodiče, kteří mají zájem aktivně se podílet na fungování naší MŠ

 

Předseda: Iva Vrzalová

Místopředseda: Markéta Suchánková

Pokladník: Hubert Folta