Informace k novému školnímu roku

12.09.2022 22:29

Informace k zahájení nového školního roku 2022/2023 děti mateřských škol Jablunkov

Vážení rodiče a milé děti,

dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozdravila začátkem nového školního roku 2022/2023. Ráda bych Vám sdělila aktuální informace k průběhu a organizaci nového školního roku.

V mateřské škole nový školní rok začíná 1. září 2022 již běžným celodenním provozem. Rodiče nových dětí nahlásí 1. den na třídě učitelce, zda bude docházka dítěte celodenní, nebo polodenní. Provozní doba je od 6:15 do 16:00 hodin.

Odhlašování dětí z MŠ probíhá do 7:00 hod. Do školní jídelny – nejpozději do 7:45 hod. na třídě.

Rozpisy dětí do jednotlivých tříd jsou zveřejněny na vstupních dveřích mateřských škol.

MŠ BEZRUČOVA 130, JABLUNKOV:

1. vchod – třída ,,BERUŠKY“, ,,MOTÝLCI“, ,,MYŠKY“

2. vchod – třída ,,JEŽEČCI“

MŠ ŠKOLNÍ 800, JABLUNKOV:

2. vchod – třída ,,MYŠKY“, ,,BERUŠKY“

V červnu proběhla individuální informativní schůzka týkající se organizace během zápisu s rodiči nových dětí, nastupující do mateřské školy.

Každé pondělí e pro rodiče určen konzultační den v budově MŠ Bezručova 130, Jablunkov od 9:00 hod. do 10:00 hod. Rodiče nových děti se mohou individuálně dostavit na MŠ Bezručova (ředitelna MŠ Bezručova – zadní vchod) ke konzultacím.

Rodičům dětí budou potřebné dokumenty předány k seznámení a podpisům první den.

Dle MŠMT děti v mateřské škole od 1. 9. 2022 nebudou nosit žádné krytí úst a nosu a nebudou absolvovat žádné povinné testování.

Jediné upozornění se týká zodpovědného přístupu rodičů a sledování zdravotního stavu dítěte. V případě projevu infekčního onemocnění nesmí dítě docházet do MŠ.

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ VE ŠKOLCE

Adaptaci dětí věnujeme velkou pozornost. Zaměřujeme se na individuálně přizpůsobený adaptační režim. Nejdůležitější je oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči. V našem společném zájmu je, aby byly Vaše děti ve školce šťastné a spokojené. Prosíme rodičea aby sledovali stránky MŠ.

POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

- od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

- povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to 4 souvislé hodiny, které jsou stanovené ředitelkou MŠ od 8:00 do 12:00 hod.

- povinnost není dána ve dnech školních prázdnin

- dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu od 6:15 do 16:00 hod.

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci. Velice si cením Vaší podpory a pochopení a jsem velice hrdá na naše děti, jejich rodiče, všechny zaměstnance mateřské školy, protože se všichni maximálně snažíme zajistit bezpečné, motivující a tvořivé školní prostředí. Vaše dotazy a připomínky po domluvě s Vámi ráda vždy zodpovím. DĚKUJI.

Třídní schůzky plánujeme 12. října 2022 na MŠ Školní 800, Jablunkov v 15:30 hod. 

Hostem bude paní Mgr. Renata Mrozková – klinický logoped.

19. října 2022 MŠ Bezručova 130, Jablunkov v 15:30 hod. 

Hostem bude také paní Mgr. Renata Mrozková – klinický logoped.

 

Bc. Nieslaniková Ilona – ředitelka MŠ Jablunkov

kontakt: 608880014

Zpět