Novinky

Informace z KHS - uzavření třídy Berušek

18.11.2021 16:47
INFORMACE KHS K UZAVŘENÍ TŘÍDY ,,BERUŠEK“ MŠ BEZRUČOVA 130, JABLUNKOV   KARANTÉNA TŘÍDY JE OD 11. 11. 2021 DO 25. 11. 2021 VČETNĚ. (POKUD DĚTI NEPŮJDOU NA PCR TEST)   Michaela Pisáková, DiS. Vrchní referent  Oddělení hygieny dítěte a mladistvých  (kontakt:...

Upřesnění informací k výskytu covidu v MŠ

17.11.2021 10:43
Vážení rodiče, v úterý 16.11. byla předána tabulka  s jmény Vašich deti a s tel.kontaktem zákonného zástupce KHS. Prosím, hromadí se dotazy, zda má jít na test rodič ?  Ne,rodič je jmenován jako zákonný zástupce, na testy jdou děti a prosím, v závorce máte jen iniciály jména...

Třída Berušek MŠ Bezručova - karanténa

13.11.2021 15:48
Vážení rodiče,   Od 15. listopadu je v karanténě třída Berušky z MŠ Bezručova 130.    V nejbližších dnech vás bude kontaktovat hygiena, ta rovněž upřesní konec karantény, pravděpodobně toto pondělí.   Děkuji.   Bc. Nieslaniková Ilona, ředitelka MŠ Jablunkov kontakt...

Pro zákonné zástupce - povinné nošení repirátorů

24.10.2021 14:00
VŠEM OSOBÁM SE S ÚČINNOSTÍ ODE DNE  25. října 2021 DO ODVOLÁNÍ TOHOTO  MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ZAKAZUJE  POHYB A POBYT VE VNITŘNÍCH  PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY BEZ  OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH  CEST (NOS, ÚSTA), KTERÝM JE RESPIRÁTOR  NEBO OBDOBNÝ PROSTŘEDEK...

Drakiáda

21.10.2021 13:58
K podzimnímu počasí patří šustění křídel draků v oblacích, proto naše mateřská škola uspořádala tradiční DRAKIÁDU. Díky ideálnímu počasí mohli rodiče s dětmi dne 20. října vypustit draky na prostorné louce v nedalekém Radvanově. Drakiádu zahájila krátkým proslovem paní...

Probíhající projekty v naší MŠ

22.09.2021 21:08
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat, že v naší mateřské škole běží několik projektů. Projekt Šablony, jehož koordinátorem je paní ředitelka Ilona Nieslaniková, je zaměřen na rozvoj pedagogů, financování pomůcek a personální podpory (chůvy) pro nejmladší děti v MŠ.  Stále běží i projekt...

28. září - MŠ uzavřena

22.09.2021 21:05
    V tento den je mateřská škola i školní jídelna uzavřena.  

Dbáme především na to, aby se Vaše děti cítily co nejbezpečněji

27.08.2021 15:04
Pedagogové z mateřské školy Bezručova v období 20. 8 2021 do 27. 8. 2021 absolvovali výcvikový kurz první pomoci. Vzdělávací program byl akreditován MŠMT. Rekvalifikačního kurzu se zúčastnily tři učitelky, které na konci obdržely osvědčení o základních zdravotnických znalostech. Věříme,...

Zahájení školního roku - úvodní informace

24.08.2021 11:26
Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022 dětí mateřských škol Jablunkov Vážení rodiče a milé děti, dovolte mi, abych Vás všechny na začátku nového školního roku  srdečně pozdravila a popřála Vám krásný a zážitky naplněný školní rok 2021/2022. A nyní - aktuální informace k...